WHA ปันกัน

TH EN

WHA ปันกัน

โครงการ ดับบลิวเอชเอ ปันกัน เป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เพื่อช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายของชาวชุมชนในท้องถิ่นภายในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ผ่านแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ ช่วยอนุรักษ์วิชาชีพ หัตถกรรม งานประดิษฐ์ คหกรรมอาหาร อาหารพื้นบ้าน ของชุมชนท้องถิ่น และยังช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่ชาวชุมชนอีกด้วย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบาะรองนั่งสมาธิยางพารา รุ่น Bubble
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบาะรองนั่งสมาธิยางพารา รุ่น Cozy Curve
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
Latex Back Support Cushion : Soft-Full Model
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่นอนปิคนิคยางพารา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หมอนยางพารากระบอก
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตุ๊กตานวดมือยางพารา เพื่อสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หน้ากากผ้าปลอดเชื้อ Filter ยางพารา หุ้มผ้ากันน้ำ
อาหารแปรรูป
สับปะรดกวน แม่น้ำคู้
เสื้อผ้า
ผ้าเช็ดมือ
เสื้อผ้า
ชุดพนักงาน, เสื้อโปโล, เสื้อยืด กลุ่มเย็บผ้าเอื้ออาทร ปลวกแดง
อาหารคาว​
ข้าวบรรจุถุง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรแปรรูปหัวกุญแจ