WHA ปันกัน

TH EN

WHA ปันกัน

โครงการ ดับบลิวเอชเอ ปันกัน เป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เพื่อช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายของชาวชุมชนในท้องถิ่นภายในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ผ่านแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ ช่วยอนุรักษ์วิชาชีพ หัตถกรรม งานประดิษฐ์ คหกรรมอาหาร อาหารพื้นบ้าน ของชุมชนท้องถิ่น และยังช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่ชาวชุมชนอีกด้วย
อาหารคาว​
ทอดมันปลากราย พร้อมรับประทาน, พร้อมปรุง กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านปากแพรก
อาหารคาว​
หมูปิ้งนมสด กลุ่มอาชีพชุมชนนิคมบ่อวิน
อาหารแปรรูป
ไข่เค็มพอกดินสอพอง กลุ่มสร้างอาชีพบ้านระเวิง
อาหารว่าง
วุ้นกรอบสับปะรดสด วิสาหกิจชุมชนไร่บ้านอ้อ
อาหารแปรรูป
ผลไม้แช่อิ่มตามฤดูกาล บ้านแม่น้ำคู้เก่า
อาหารแปรรูป
กล้วยฉาบ บ้านแม่น้ำคู้เก่า
อาหารว่าง
อั้นแน่ ชีสเชคทุเรียนทอด รสต่างๆ บ้านวังแขยง
อาหารแปรรูป
กล้วยอบเนย บ้านหนองมะปริง
อาหารแปรรูป
สับปะรดกวน บ้านชากอ้อย
น้ำพริก
น้ำพริกเผากุ้ง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาหินหมู่ที่ 6
น้ำพริก
น้ำพริกแกงป่า บ้านมาบลูกจันทร์
น้ำพริก
น้ำพริกเผากุ้ง บ้านวังตาลหม่อน