WHA ปันกัน

TH EN

WHA ปันกัน

โครงการ ดับบลิวเอชเอ ปันกัน เป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เพื่อช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายของชาวชุมชนในท้องถิ่นภายในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ผ่านแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ ช่วยอนุรักษ์วิชาชีพ หัตถกรรม งานประดิษฐ์ คหกรรมอาหาร อาหารพื้นบ้าน ของชุมชนท้องถิ่น และยังช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่ชาวชุมชนอีกด้วย
อาหารแปรรูป
พาสต้าข้าวกล้อง แฟมิลี่ทรีฟู๊ดส์ บ้านแม่น้ำคู้ใหม่
อาหารแปรรูป
พาสต้าธัญพืช แฟมิลี่ทรีฟู๊ดส์ บ้านแม่น้ำคู้ใหม่
ของแต่งบ้าน
โครเซต์ถักบ้านต้นน้ำ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบาะรองนั่งสมาธิยางพารา รุ่น Luxurious
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบาะรองนั่งสมาธิยางพารา รุ่น Delta
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบาะรองนั่งสมาธิยางพารา รุ่น Layer
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบาะรองนั่งสมาธิยางพารา รุ่น Circle
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบารองนั่งสมาธิยางพารา รุ่น Step
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบาะรองนั่งสมาธิยางพารา รุ่น Standard
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบาะรองนั่งสมาธิยางพารา รุ่น Light
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบาะรองนั่งสมาธิยางพารา รุ่น Homey
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบาะรองนั่งสมาธิยางพารา รุ่น TwoFold