WHA ปันกัน

TH EN

WHA ปันกัน

โครงการ ดับบลิวเอชเอ ปันกัน เป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เพื่อช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายของชาวชุมชนในท้องถิ่นภายในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ผ่านแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ ช่วยอนุรักษ์วิชาชีพ หัตถกรรม งานประดิษฐ์ คหกรรมอาหาร อาหารพื้นบ้าน ของชุมชนท้องถิ่น และยังช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่ชาวชุมชนอีกด้วย
เครื่องดื่ม
น้ำสับปะรดสด วิสาหกิจชุมชนไร่บ้านอ้อ
ผักและผลไม้สด
สับปะรดผลสด วิสาหกิจชุมชนไร่บ้านอ้อ
ผักและผลไม้สด
ผักไฮโดรโปนิกส์,ถั่วฟักยาว ตะไคร้,แตงกวา,เงาะ บ้านไร่สุจริต
ผักและผลไม้สด
ก้อนเชื้อเห็ดขอนและเห็ดนางฟ้า กลุ่มอาชีพชุมชนนิคมบ่อวิน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สเปรย์ตะไคร้หอม บ้านปลวกแดง วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ตะไคร้หอม
เบ็ดเตล็ด
ทรายหอมไล่ยุง ไล่มด หนู แมลง แมลงสาบ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ตะไคร้หอม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ยาหม่อง, น้ำมันเขียว, น้ำมันเหลือง บ้านเขาคลองซอง
ของแต่งบ้าน
ตุ๊กตาการบูร/น้ำหอม ต้นตุ๊กตาการบูร
เบ็ดเตล็ด
ผ้าวน บ้านมาบเสมอ
เบ็ดเตล็ด
ผ้าวนอเนกประสงค์ ชุมชนระเวิง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กลุ่มสัมมาชีพลูกประคบบ้านเขาคลองซอง บ้านเขาคลองซอง
อาหารแปรรูป
เส้นสปาเกตตี้ข้าวกล้อง แฟมิลี่ทรีฟู๊ดส์ บ้านแม่น้ำคู้ใหม่