WHA ปันกัน

TH EN

WHA ปันกัน

โครงการ ดับบลิวเอชเอ ปันกัน เป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เพื่อช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายของชาวชุมชนในท้องถิ่นภายในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ผ่านแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ ช่วยอนุรักษ์วิชาชีพ หัตถกรรม งานประดิษฐ์ คหกรรมอาหาร อาหารพื้นบ้าน ของชุมชนท้องถิ่น และยังช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่ชาวชุมชนอีกด้วย
ผักและผลไม้สด
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม, พืชผักสวนครัว
อาหารแปรรูป
น้ำผึ้งจากสวนผึ้งปลวกแดง
อาหารแปรรูป
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านค่าย
อาหารแปรรูป
ข้าว กข 43 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวเกษตรสัมพันธ์
อาหารแปรรูป
สัปปะรดกวนกะทิ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรหนองกระบอก
อาหารแปรรูป
มังคุดกวน วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรหนองกระบอก
อาหารแปรรูป
แคร็กเกอร์หน้าทุเรียน วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรหนองกระบอก
อาหารแปรรูป
ทุเรียนทอดกรอบ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรหนองกระบอก
อาหารแปรรูป
แก้วมังกรกวน วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรหนองกระบอก
อาหารแปรรูป
ผลไม้รวมรส วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรหนองกระบอก
อาหารแปรรูป
ชีสสัปปะรด วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรหนองกระบอก
อาหารว่าง
ขนมเปี๊ยะ ขนมบ้านทนายโอ