WHA ปันกัน

TH EN

WHA ปันกัน

โครงการ ดับบลิวเอชเอ ปันกัน เป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เพื่อช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายของชาวชุมชนในท้องถิ่นภายในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ผ่านแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ ช่วยอนุรักษ์วิชาชีพ หัตถกรรม งานประดิษฐ์ คหกรรมอาหาร อาหารพื้นบ้าน ของชุมชนท้องถิ่น และยังช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่ชาวชุมชนอีกด้วย
อาหารคาว​
กุนเชียงมีสุข กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินกระบก หมู่ที่ 5
อาหารคาว​
ทอดมันปลากราย พร้อมรับประทาน, พร้อมปรุง กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านปากแพรก
อาหารคาว​
หมูปิ้งนมสด กลุ่มอาชีพชุมชนนิคมบ่อวิน
อาหารคาว​
ข้าวบรรจุถุง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรแปรรูปหัวกุญแจ
อาหารคาว​
เส้นบะหมี่หมูแดง
อาหารคาว​
อาหารกล่อง
อาหารคาว​
ไก่หนองฆ้อต้มน้ำปลาสมุนไพร
อาหารคาว​
Chef Café 88
อาหารคาว​
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชากมันเทศ
อาหารคาว​
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงและพัฒนาไก่ชนบ้านหนองฆ้อ 79/1 ม.7 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
อาหารคาว​
ร้านขวัญใจ
อาหารคาว​
ร้านเรือนขาว