WHA ปันกัน

TH EN

WHA ปันกัน

โครงการ ดับบลิวเอชเอ ปันกัน เป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เพื่อช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายของชาวชุมชนในท้องถิ่นภายในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ผ่านแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ ช่วยอนุรักษ์วิชาชีพ หัตถกรรม งานประดิษฐ์ คหกรรมอาหาร อาหารพื้นบ้าน ของชุมชนท้องถิ่น และยังช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่ชาวชุมชนอีกด้วย
เบ็ดเตล็ด
ผ้าวน บ้านมาบเสมอ
เบ็ดเตล็ด
ผ้าวนอเนกประสงค์ ชุมชนระเวิง
เบ็ดเตล็ด
ทรายหอมไล่ยุง ไล่มด หนู แมลง แมลงสาบ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ตะไคร้หอม
เบ็ดเตล็ด
ตะกร้าจักสานเชือกมัดฟาง หมู่ 2 บ้านยางเอน
เบ็ดเตล็ด
ภาพประติมากรรมนูนต่ำ หลวงปู่ทวด
เบ็ดเตล็ด
ภาพประติมากรรมนูนต่ำ หลวงปู่ทิมกรอบหลุย์ทองวาว
เบ็ดเตล็ด
ภาพประติมากรรมนูนต่ำ ครุฑ
เบ็ดเตล็ด
ภาพประติมากรรมนูนต่ำ สมเด็จพระพุฒาจารย์ อาจารย์โตพรหมรังสี
เบ็ดเตล็ด
ภาพประติมากรรมนูนต่ำ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ผ่านหน้าวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
เบ็ดเตล็ด
ภาพประติมากรรมนูนต่ำ หลวงปู่ทิมหน้าตักขนาด 10 นิ้ว
เบ็ดเตล็ด
ภาพประติมากรรมนูนต่ำ เศียรพระ
เบ็ดเตล็ด
ภาพประติมากรรมนูนต่ำ รัชกาลที่ 9 ทรงประทับนั่ง