WHA ปันกัน

TH EN

WHA ปันกัน

โครงการ ดับบลิวเอชเอ ปันกัน เป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เพื่อช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายของชาวชุมชนในท้องถิ่นภายในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ผ่านแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ ช่วยอนุรักษ์วิชาชีพ หัตถกรรม งานประดิษฐ์ คหกรรมอาหาร อาหารพื้นบ้าน ของชุมชนท้องถิ่น และยังช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่ชาวชุมชนอีกด้วย
เบ็ดเตล็ด
ผ้าวน บ้านมาบเสมอ
เบ็ดเตล็ด
ผ้าวนอเนกประสงค์ ชุมชนระเวิง
เบ็ดเตล็ด
ทรายหอมไล่ยุง ไล่มด หนู แมลง แมลงสาบ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ตะไคร้หอม
เบ็ดเตล็ด
ตะกร้าเชือกมัดฟาง บ้านยางเอน
เบ็ดเตล็ด
ภาพประติมากรรมนูนต่ำ หลวงปู่ทวด
เบ็ดเตล็ด
ภาพประติมากรรมนูนต่ำ หลวงปู่ทิมกรอบหลุย์ทองวาว
เบ็ดเตล็ด
ภาพประติมากรรมนูนต่ำ ครุฑ
เบ็ดเตล็ด
ภาพประติมากรรมนูนต่ำ สมเด็จพระพุฒาจารย์ อาจารย์โตพรหมรังสี
เบ็ดเตล็ด
ภาพประติมากรรมนูนต่ำ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ผ่านหน้าวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
เบ็ดเตล็ด
ภาพประติมากรรมนูนต่ำ หลวงปู่ทิมหน้าตักขนาด 10 นิ้ว
เบ็ดเตล็ด
ภาพประติมากรรมนูนต่ำ เศียรพระ
เบ็ดเตล็ด
ภาพประติมากรรมนูนต่ำ รัชกาลที่ 9 ทรงประทับนั่ง