WHA ปันกัน

TH EN

WHA ปันกัน

โครงการ ดับบลิวเอชเอ ปันกัน เป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เพื่อช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายของชาวชุมชนในท้องถิ่นภายในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ผ่านแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ ช่วยอนุรักษ์วิชาชีพ หัตถกรรม งานประดิษฐ์ คหกรรมอาหาร อาหารพื้นบ้าน ของชุมชนท้องถิ่น และยังช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่ชาวชุมชนอีกด้วย
อาหารแปรรูป
ไข่เค็มพอกดินสอพอง กลุ่มสร้างอาชีพบ้านระเวิง
อาหารแปรรูป
ผลไม้แช่อิ่มตามฤดูกาล บ้านแม่น้ำคู้เก่า
อาหารแปรรูป
กล้วยฉาบ บ้านแม่น้ำคู้เก่า
อาหารแปรรูป
กล้วยอบเนย บ้านหนองมะปริง
อาหารแปรรูป
สับปะรดกวน บ้านชากอ้อย
อาหารแปรรูป
เส้นสปาเกตตี้ข้าวกล้อง แฟมิลี่ทรีฟู๊ดส์ บ้านแม่น้ำคู้ใหม่
อาหารแปรรูป
พาสต้าข้าวกล้อง แฟมิลี่ทรีฟู๊ดส์ บ้านแม่น้ำคู้ใหม่
อาหารแปรรูป
พาสต้าธัญพืช แฟมิลี่ทรีฟู๊ดส์ บ้านแม่น้ำคู้ใหม่
อาหารแปรรูป
สับปะรดกวน แม่น้ำคู้
อาหารแปรรูป
ร้านอาหารเสาวนีย์โภชนา Sawwanee Preorder and Delivery
อาหารแปรรูป
กล้วยแปรรูป
อาหารแปรรูป
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านค่าย